Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија

е-Билтен

________________________________

 

Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија го издава овој електронски Билтен со цел да ги информира своите членови за:

 

Билтенот во вид на електронска порака се испраќа бесплатно до сите заинтересирани кои имаат електронска пошта. Доволно е само да ја достават електронската адреса до Претседателството на Сојузот. Ги покануваме и заинтересираните студенти да се претплатат на овој Билтен.

Ги молиме сите членови на Сојузот благовремено да ни доставуваат информации за настани од интерес за останатите членови (предавања, одбрани итн.) за истите да бидат вклучени во Билтенот.

 

_________________________________________________

 

Претходни броеви

 

10. 11. 2002

 

___________________________________________________________________________________

 

Скопје, 10 ноември, 2002