Стерјева Нина - Струцен соработник

Родена на 12 јуни 1968 г. во Шибеник, Хрватска. Примена е за стручен соработник на Институтот за математика на 1 октомври 1991 г. Заради приватни причини преминува на работа во Бор, Србија, на тамошниот факултет. Работниот однос и престанува на 15 февруари 1992 г.