Navigation
 

Постдипломски студии по информатика

Подипломските студии на Институтот за информатика се реализираат според три наставни програми прифатени од Универзитетот Св. Кирил и Методиј.

Конкурсот за уписите во учебната година 2007/2008 наскоро ќе биде објавен и достапен на страниците на Универзитетот.