С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 24.06.2020 ГОД. (СРЕДА), СО ПОЧЕТОК ВО 12,00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА ЈЕЛЕНА ХИНИЌ ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
ДИВЕРЗИТЕТ, ТАКСОНОМИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДНИТЕ МОЛЦИ (INSECTA: TRICHOPTERA) ОД ГОРНОТО СЛИВНО ПОДРАЧЈЕ НА КРИВА РЕКА“.
ЈАВНАТА ОДБРАНА НА СПОМЕНАТИОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ОД ЈЕЛЕНА ХИНИЌ ЌЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОСЛЕДИ И ПРЕКУ ПЛАТФОРМАТА ZOOM, ПРЕКУ ДИРЕКТНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА СЛЕДНИОТЛИНК:HTTPS://US04WEB.ZOOM.US/J/2327268719?PWD=BWXKVKTLZJDWRMVONISZYU55MFBOQT09. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД ЗА СОСТАНОКОТ: 232 726 8719, ЛОЗИНКА: 5PYEEZ.

17.06.2020 ГОД. ОД ДЕКАНАТОТ
С К О П Ј Е

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 19.06.2020 ГОДИНА (ПЕТОК), СО ПОЧЕТОК ВО 15:00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА ЈОВИЦА ТОДОРОВ ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД  ПОД НАСЛОВ:
ЕЛЕКТРОХЕМИСКА ДЕТЕКЦИЈА НА ТРИАЦЕТОН ТРИПЕРОКСИД
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА MS TEAMS.
11.06.2020 год.  ОД ДЕКАНАТОТ
СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 29.04.2020 ГОДИНА (СРЕДА), СО ПОЧЕТОК ВО 13:00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА ГОРАН КРСТИЌ ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
СПОРЕДБА НА МАНУЕЛНА И АВТОМАТИЗИРАНА СОФТВЕРСКА МЕТОДА AMPED 5 ЗА ОБЈЕКТИ ОД КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРЕКУ ФОРЕНЗИЧКА ОБРАБОТКА НА СЛИКА И ВИДЕО
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/814404829
Meeting ID: 814 404 829
22.04.2020 год. ОД ДЕКАНАТОТ
СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 29.04.2020 ГОДИНА (СРЕДА), СО ПОЧЕТОК ВО 14:30 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА ИВАНА ПРОЈКОВСКА ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
ФОРЕНЗИЧКА АНАЛИЗА НА СТАКЛЕНИ ФРАГМЕНТИ СО СПЕКТРОСКОПИЈА ВО ВИДЛИВА СВЕТЛИНА И СО SEM-EDX
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/582579344
Meeting ID: 582 579 344
22.04.2020 год. ОД ДЕКАНАТОТ
СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 30.04.2020 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК), СО ПОЧЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА ВЕСНА МАНЧЕВСКА ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
ИСТРАЖУВАЊА НА ПРОДУКТИ ОД ИСПАЛУВАЊЕ НА НЕКОИ ПИРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ СО МЕТОДИТЕ XRF И SEM-EDX
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/150073413
Meeting ID: 150 073 413
22.04.2020 год. ОД ДЕКАНАТОТ
СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 30.04.2020 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК), СО ПОЧЕТОК ВО 13:00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА ГОЦЕ МАРКОВ ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
ФОРЕНЗИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/635082453
Meeting ID: 635 082 453
22.04.2020 год. ОД ДЕКАНАТОТ
СКОПЈЕ