Journal Content

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на свеченостите по повод одбележувањето на Денот на Природно-математичкиот факултет во Скопје при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј ” во Скопје, 16-ти декември, со следната

 

П Р О Г Р А М А

 

16.12.2016г (петок),  Природно-математички факултет-Скопје

10:00-10:45 часот

- Обраќање на Деканот на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

- Доделување на награди на вработени и пензионери на Природно-математичкиот факултет во 2016г.

- Промоција на магистри и специјалисти

12:00-12:30 часот

- Обраќање на Деканот на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

- Доделување на награди на најдобрите дипломирни студенти

13:00 часот

- Промоција на дипломираните студенти на соодветните институти

Со почит,

Декан, Проф.д-р Ицко Ѓоргоски              

 

 

Почитувани дипломирани студенти (список на дипломирани студенти)

Ве молиме, на 16.12.2016 година од 08.00 до 11.30 часот, да дојдете во Службата за студентски прашања, за да се потпишете во Главната книга на дипломирани студенти на прв циклус студии, со што ќе добиете право да ги подигнете дипломите на соодветните институти.

Почитувани магистри и специјалисти, (список на магистри и специјалисти)

Ве молиме, на 16.12.2016 година од 08.00 до 09.30 часот, да дојдете во Службата за студентски прашања, за да се потпишете во Главната книга на дипломирани студенти на втор циклус студии, со што ќе добиете право да ги подигнете дипломите. Ви напоменуваме, да пристигнете најдоцна до 9.30 часот, за да се припремите и да ги облечете свечeните одори.

Journal Content

Систематски преглед за студентите на ПМФ од прва година во уч.2016/2017 година  ПОВЕЌЕ

Распоред на часови за вонредни студенти на институт за Географија во зимски семестар 2016/2017 година

Уписот на зимскиот семестар во учебната 2016/2017  година е продолжен до 30.09.2016 год. Повеќе

ВАЖНО!!! Задолжителното  електронско запишување на зимскиот семестар во учебната 2016/2017  година,  ќе се врши од 12.09.2016 година до 23.09.2016 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 1,3,7 и 9 семестар (студентите од 9 семестар на студии по географија, не треба електронски да го запишуваат летниот семестар), на www.iknow.ukim.mk. За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМИ (ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА, ПРОМЕНА НА МЕЈЛ АДРЕСА И СЛ.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент, број на индекс и мејл адреса со која е регистриран во системот.

 

Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Начин на плаќање на административна такса, со готови пари или преку СМС повeќе...

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Начин на плаќање на административна такса повeќе...

Journal Content

Универзитетот во Виена, најголемиот Универзитет во Средна Европа, оваа година прославува 650. години од своето постоење. По тој повод, за првпат на едно место ќе се соберат сите алумни членови на Универзитетот: Worldwide Alumni Map. Пријавувањето и регистрирањето на алумни-членовите е на следнава интернет-страница: http://alumnimap.univie.ac.at  

Journal Content

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk

Journal Content

Настан за популаризација на природните науки „Ноември - месец на науката“. Настанот ќе се одржи во текот на месец ноември 2016 година на Природно - математичкиот факултет во Скопје и Skopje City Mall. Програма, известување и пријава за учество на www.dfrm.org

Journal Content