Journal Content

Априлска (дополнителна) испитна сесија за уч.2015/2016 год.

Распоред на настава за вонредните студенти на институтот за географија за летниот семестар 2015/2016

Зимски испитен рок во учебната 2015/2016 година , електронското пријавување продолжено до 29.01.2016 г.

Заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2015/2016 година од 25.01.2015 до 05.02.2015 г. РОКОТ Е ПРОДОЛЖЕН ДО 05.02.2016 Г.

“Е-потврди за редовни студенти” - ФЗО

Запишување на зимскиот семестар за уч. 2015/16 за студентите запишани во 2013/14 и 2014/15 од 15.09.2015 до 25.09.2015

Запишување на зимскиот семестар за уч. 2015/16 за студентите запишани во 2008/09 до 2012/13 од 15.09.2015 до 25.09.2015

ВАЖНО!!! Задолжителното  електронско запишување на летниот семестар во уч.2015/2016 година, ќе се одвива од 25.01 до 05.02.2016 год.,РОКОТ Е ПРОДОЛЖЕН ДО 05.02.2016 Г.   за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 1,3,7 и 9 семестар (студентите од 9 семестар на студии по географија, не треба електронски да го запишуваат летниот семестар), на www.iknow.ukim.mk. За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент, број на индекс и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Рокови и пријавување на испити во есенскиот (во август/септември) испитен рок  во учебна­та 2014/2015 година

Задолжително електронското пријавување на испитите во ЕСЕНСКИОТ  испитен  рок во уч.2014/2015 година ќе се одвива од 26.06.2015 до 14.09.2015 година

Начин на плаќање на административна такса, со готови пари или преку СМС повeќе...

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Начин на плаќање на административна такса повeќе...

Journal Content

Универзитетот во Виена, најголемиот Универзитет во Средна Европа, оваа година прославува 650. години од своето постоење. По тој повод, за првпат на едно место ќе се соберат сите алумни членови на Универзитетот: Worldwide Alumni Map. Пријавувањето и регистрирањето на алумни-членовите е на следнава интернет-страница: http://alumnimap.univie.ac.at  

Journal Content

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.