Journal Content

Решение за прием на кандидатите (конечна ранг листа) во втор уписен рок 2016 г.

Потребни документи за упис на примените кандидати во вториот уписен рок во уч.2016/2017 г.

Прелиминарна ранг- листа втор уписен рок со резултати од проверката на знаењата и умеењата и успехот од средно образование

Слободни места за запишување студенти на прв циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2016/2017 година

Решение за прием на кандидатите (конечна ранг листа) во прв уписен рок 2016 г.

Прелиминарна ранг- листа со резултати од проверката на знаењата и умеењата и успехот од средно образование

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2016/2017 година

Упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2015/2016 година.

Пријавување (поднесување на документи во хартиена форма) на кандидатите во ПРВИОТ УПИСЕН РОК,ќе биде на 18 и 19 август 2016 година (задолжително) од 8.00 до 14.30 часот. Електронското пријавување во i-know системот е од 30 јуни до 19 август 2016 година (задолжително) повеќе...

КОНКУРС за запишување вонредни студенти на прв циклус студии во рамките на реализацијата на Проектот 30/35 во учебната 2016/2017 година

Прирачник за наставната дејност на Природно−математичкиот факултет

Journal Content

Уписот на зимскиот семестар во учебната 2016/2017  година е продолжен до 30.09.2016 год. Повеќе

ВАЖНО!!! Задолжителното  електронско запишување на зимскиот семестар во учебната 2016/2017  година,  ќе се врши од 12.09.2016 година до 23.09.2016 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 1,3,7 и 9 семестар (студентите од 9 семестар на студии по географија, не треба електронски да го запишуваат летниот семестар), на www.iknow.ukim.mk. За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМИ (ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА, ПРОМЕНА НА МЕЈЛ АДРЕСА И СЛ.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент, број на индекс и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Начин на плаќање на административна такса, со готови пари или преку СМС повeќе...

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Начин на плаќање на административна такса повeќе...

Journal Content

Универзитетот во Виена, најголемиот Универзитет во Средна Европа, оваа година прославува 650. години од своето постоење. По тој повод, за првпат на едно место ќе се соберат сите алумни членови на Универзитетот: Worldwide Alumni Map. Пријавувањето и регистрирањето на алумни-членовите е на следнава интернет-страница: http://alumnimap.univie.ac.at  

Journal Content

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.