Journal Content

Конечна ранг листа - трет уписен рок во уч. 2014/15

Потребни документи за запишување на примените каднидати на третиот уписен рок во уч.2014/2015 година само на 22.09.2014 од 08:00-14:00

Прелиминарна ранг листа - резултати од успехот од средно образование - трет уписен рок во уч.2014/15

Слободни места за трет уписен рок на ПМФ за учебната 2014/15 г.

Задолжително електронско пријавување за третиот уписен рок на www.upisi.ukim.edu.mk за новите студенти од 14.09.2014 до 16.09.2014 г. до 14:00.

Потребни документи за пријавување на третиот уписен рок во уч.2014/15 година само на 16.09.2014г.

Конечна ранг листа - втор уписен рок во уч. 2014/15

Прелиминарна ранг листа - резултати од успехот од средно образование - втор уписен рок во уч.2014/15

Слободни места за втор уписен рок на ПМФ за учебната 2014/15 г.

Список на добитници на 10 стипендии во рамките на проектот на УКИМ за најдобрите 10 матуранти на ПМФ

Конечна ранг листа - прв уписен рок во уч. 2014/15

Прелиминарна ранг листа - резултати од успехот од средно образование - прв уписен рок во уч.2014/15

Измена на конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2014/2015 година

Journal Content

Запишување на зимски семестар за уч. 2014/15 за студентите запишани во 2008/09 до 2012/13 од 09.09.2014 до 19.09.2014

Запишување на зимски семестар за уч. 2014/15 за студентите запишани во 2013/14 и 2014/15 од 09.09.2014 до 19.09.2014

ВАЖНО!!! Задолжително електронско запишување на зимскиот семестар за уч. 2014/15 само за студентите од ПРВА, ВТОРА, ТРЕТА и ЧЕТВРТА година www.iknow.ukim.edu.mk од 25.09.2014 до 01.10.2014 г. За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за пријавување на испити

Упатство за запишување на семестар

Начин на плаќање на административна такса повeќе...

 

Journal Content

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk