Информации за зимски и летен семестар 2021/2022

* Термини за полагање на Англиски јазик за студентите од ИМ, ИФ, ИХ и двопредметни студии по математика-физика Повеќе

* Соопштение  за ТРЕТАТА (август/септемвриска) испитна сесија во учебната 2021/2022 година Повеќе
* Се известуваат редовните и вонредните студенти на ПРВ циклус студии,

дека заверката на летниот семестар во учебната 2021/2022 год. СЕ ПРОДОЛЖУВА до 09.06.2022 година.  Повеќе
* Соопштение за заверка на летниот семестар во уч.2021/2022 година за студетните од ПРВ циклус студии       Повеќе
* Соопштение за втората (јунска) испитна сесија во  уч.2021/2022 година за студентите од ПРВ циклус студии   Повеќе
* Термини за полагање на предметот Англиски јазик 1, 2, 3 и 4,
за студентите од Институтот за географија, во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 год.                     Повеќе
* Термини за Македонски јазик ПМФ втора испитна сесија уч.2021/2022                                                                   Повеќе
* Термини за Педагогија ПМФ втора испитна сесија уч.2021/2022                                                                               Повеќе
* Термини за Психологија ПМФ втора испитна сесија   2021/2022                                                                               Повеќе
* Заверката на летниот семестар во уч.2021/2022 година и упис на зимскиот семестар во уч.2022/2023 година,
за студентите од ВТОР и ТРЕТ циклус ќе се довива од 19.09.2022 до 30.09.2022 година
* Распоред  на настава за вонредните студенти на Институтот за географија во летниот семестар во 2021/2022 г. Повеќе
* Одлука за априлска (дополнителна) сесија за уч.2021/2022 г. Повеќе
Термин за полагање на предметот Психологија во дополнителната (априлска) сесија 2021/2022 Повеќе

ПОТСЕТУВАЊЕ: Студентот може да го запише летниот семестар во учебната 2021/2022 г. до 31.03.2022 г.
По 31.03.2022 г. на студентот НЕМА да му биде дозволено запишување на летен семестар во учебната 2021/2022 г.
Одлука рокови за запишување летен семестар 2021-22  Повеќе
* Промена на временскиот период за шалтерско работење со студентите на ПМФ и закажување термини Повеќе
* Соопштение и Барање за делумно ослободување од партиципација / школарина на особено успешен студент  Повеќе
* Право на студентите кои биле во изолација заради Коронавирусот Covid-19  на полагање испит,
за консултации и други активности поврани со студирањето во дополнителни термини утврдени во консултација со студентот Повеќе
* Известување за промена на начинот на работа на Одделението за студентски прашања од 21.02.2022 година  Повеќе

* ОДЛУКА за определување на надоместок за задоцнето запишување на летниот семестар во уч. 2021/2022 година Повеќе
* Одлука Рок за дипломирање 4 март 2022 Повеќе
* Студентски водич за упис на летен семестар 2021/2022.  Повеќе
* Соопштение за заверка на зимскиот семестар и упис на летен семестар во учебната 2021/2022. Повеќе
* ПОТСЕТУВАЊЕ за студентска анонимна анкетаПОВЕЌЕ
* Образец Барање за плаќање на рати летен семестар 2021/2022.  Повеќе
* Образец Барање за замена на изборен предмет Повеќе
* Образец Барање за запишување од 36 до 40 ЕКТСПовеќе
* Ранг листа на добитници на стипендија од УКИМ за прва година за уч.2021/2022 година Повеќе
* Студентите  од прв циклус студии, кои треба да проверат досие за дипломирање
или сакаат да ги продолжат прекинатите студии треба да резервираат термин на следниов Линк
* Соопштение и детали за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар за студентите на ВТОР циклус Повеќе
* Соопштение и детали за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар за студентите на ТРЕТ циклус  Повеќе