Соопштенија oд институти :

Соопштенија од Институт за биологијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за географијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за етнологија и антропологијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за математикакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за физикакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за хемијакон Институтот

loading

Соопштенија од Сеизмолошка опсерваторијакон Сеизмолошка опсерваторија

loading

Соопштенија од факултетотАрхива

27 мај 2022 Одбрана на магистерски труд

На 08.06.2022 година (среда), со почеток во 12:00 часот на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет, кандидатот Христина Кочоска јавно ќе го брани својот магистерски труд. 

Повеќе

13 мај 2022 Информaции за зимски и летен семестар 2021/2022

Во продолжение ќе ги најдете сите потребни информации за зимскиот и летниот семестар за 2021/2022 година.

Повеќе

10 мај 2022 Одбрана на магистерски труд

На 18.05.2022 година (среда) со почеток во 12:00 часот на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет, кандидатот Софија Поповска, јавно ќе го брани својот магистерски труд.

Повеќе

Архива на сите соопштенија

Огласна табласите

Стипендија

Постојаниот секретаријат на Јадранско-јонската иницијатива објавува Повик за доделување на 10 двегодишни стипендии, финансирани од италијанското Министерство за надворешни работи и меѓународна соработка, кои ќе им бидат доделени на студенти кои доаѓаат од Јадранско-јонскиот регион и Западен Балкан...

Повеќе

III Циклус

Амбасадата на Словачката Република во Скопје известува за повик за апликации за стипендии во рамки на Словачката национална програма за мобилност (Slovak National Mobility Programme).

Повеќе

Конкурсисите

Конкурс за доделување на средства на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство за 2022 година

Министерството за образование и наука објавува јавен конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство за 2022 година.

Повеќе

Конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири во странство за 2022 година

Министерството за образование и наука објавува јавен конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири за 2022 година.

Повеќе

Конкурс за доделување на средства за финансирање трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири за 2022

Министерството за образование и наука објавува јавен конкурс за доделување на средства за финансирање на материјални трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири за 2022 година.

Повеќе

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер:

Секретар
Сања Мицковиќ
02/3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk