Соопштенија од факултетот

13 октомври 2023 Прелиминарни листи - докторски студии (трет циклус - прв уписен рок)

.

Прелиминарни листи на примени кандидати на докторски студии (прв уписен рок) на ПМФ за 2023-2024 Повеќе

09 октомври 2023 Промена на времето за шалтерско работење со студентите на ПМФ од 10.10.2023 година

.

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека започнувајќи од 10 октомври 2023 година,
Одделението за студентски прашања ќе работи со редовниот временски период.
Работа на шалтер со студетните   
11:30 до 13:30 часот.

04 октомври 2023 Продолжување на правото на студентска стипендија за 2023/2024

.

Известување за продолжување на правото на  студентска стипендија за уч.2023/2024 година,
остварено во некоја од изминатите академски години: Повеќе

02 октомври 2023 Конкурс - втор циклус студии / прв уписен рок 2023/2024

.

КОНКУРС за запишување студенти на ВТОР циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година
Повеќе 

 

* УПАТСТВО  

1. Кандидатите задолжително се регистрираат на www.upisi.ukim.mk и пополнуваат електронска пријава во iKnow-системот. 

2. Бројот кој што кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување
се внесува во пријавата што се поднесува при пријавување за запишување (поднесување документи)

3. Документите се поднесуваат со физичко присутство од 2.10.2023 до 13.10.2023г. во просторија број 9 (Деканат)
кај Јадранка Стојчевска, советник за деловно работење во стручната и административна служба на Природно - математички факултет. 

 

РОКОВИ за кандидатите кои се пријавуваат на ВТОР циклус / прв уписен рок 

- од 2.10.2023 до 13.10.2023г. Пријавување на кандидатите 

- 16.10 и 17.10.2023 г. Запишување на кандидатите

02 октомври 2023 Субвенциониран студентски оброк МОН и Шпаркасе Банка АД Скопје

.

Студентските денови се неповторливи и вредни, па затоа е потребно да се искористат максимално во поглед на знаењето,
а и во поглед на уживањето во истите, секако со помош на друштвото,
но и со помош на поддршката од страна на Министерството за образование и наука и Шпаркасе Банка АД Скопје.
Во академската 2023/2024 година дел од поддршката за студентите доаѓа во форма на проектот за субвенциониран студентски оброк.
Кликнете за детали: ЛинкЛинк2

29 септември 2023 Прв академски час 2023

.

Почитувани,

На ден 02.10.2023 година (понеделник)  ќе се одржи првиот академски час со поче­ток во 12:00 часот,
во амфитеатарот "проф. д-р Ордан Печијаре" 
(се наоѓа на приземје во горната зграда на Факул­тетот).

Новите студенти кои се запишани на сите студиски програми на
Природно–математичкиот факултет во Скопје  во учебната 202
3/2024 година,
ќе бидат поздравени од  деканот на Факултетот проф. д-р Даворин Трпески.

Со свеченоста ќе се одбележи и почетокот на новата академска учебна година.

По свеченоста, индексите на новите студенти ќе им бидат врачени од раководителите на соодветните институти.

Декан на ПМФ

Проф. д-р Даворин Трпески 

28 септември 2023 Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (трет уписен рок) за академска 2023/2024

Информации за конечна ранг листа,

термин за поднесување и потребни документи,

просторија и локација 

Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (трет уписен рок) за академска 2023/2024  
Повеќе 

 
Драги наши студенти,

I.   Доставувањето на потребните документи за упис на примените кандидати ќе се врши во Горната (нова) зграда,
на 29.09.2023 година, од 8-13 часот во просторијата на Одделението за студентски прашања од страната на деканатот.

II.  Просторијата и точната локација на факултетот, е дадена на следниот линк

III. Сите информации околу потребните документи за упис се дадени на следниот линк

27 септември 2023 КОНКУРС - прв циклус студии / трет уписен рок 2023/2024

.

Драги наши идни студенти,
 

Ве потсетуваме дека пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот (link)
секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на  www.upisi.ukim.edu.mk
и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

* УПАТСТВО за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2023/2024 година,
Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје
 Повеќе    

* СЛОБОДНИ МЕСТА на ПМФ за трет уписен рок во учебна 2023/2024  Повеќе    

* РОКОВИ за кандидатите кои се пријавуваат на трет уписен рок:   

- 28.9.2023 г. Пријавување на кандидатите со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО  

- 28.9.2023 г. Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг – листа) 

- 29.9.2023 г. Запишување на кандидатите со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО    

* Распоредот на шалтери за прием на документи,
како да стигнете до нив и точната локација на факултетот,

е дадена на следниот линк 

 

26 септември 2023 Конкурс - трет циклус студии / прв уписен рок 2023/2024

.

КОНКУРС за запишување студенти на ТРЕТ циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година
Повеќе 

* УПАТСТВО  

Документите се поднесуваат со физичко присутство од 18.09.2023 до 06.10.2023г. во просторија број 9 (Деканат) кај Јадранка Стојчевска, советник за деловно работење во стручната и административна служба на Природно - математички факултет. 

 *  РОКОВИ за кандидатите кои се пријавуваат на ТРЕТ циклус / прв уписен рок 

Пријавување на кандидатите  

18.9.2023 – 6.10.2023г.  

Објавување прелиминарни листи  

13.10.2023г. 

Одлучување по приговори  

20.10.2023г. 

Објавување конечни листи  

25.10.2023г. 

Запишување на кандидатите  

26.10.2023 - 3.11.2023

25 септември 2023 Упис на зимскиот семестар ( ПРВ ЦИКЛС ) во учебната 2023/2024 година

Детали:

Соопштение, документи, информации: Линк

21 септември 2023 Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (втор уписен рок) за академска 2023/2024

Информации за конечна ранг листа,
термин за запишување, потребни документи,
шалтер и локација

Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (втор уписен рок) за академска 2023/2024  
Повеќе


Драги наши студенти,

 
I. Доставувањето на потребните документи за упис на примените кандидати

ќе се врши во Горната (нова) зграда,
на 26.09.2023 година, од 8-14 часот во просторијата 96/97


II. Позицијата на просторијата и локацијата на факултетот се дадени на следниот линк


III. Сите информации околу потребните документи за упис се дадени на следниот линк

21 септември 2023 ОТВОРЕН ПОВИК за доделување 40 (четириесет) стипендии

.

Фондацијата МК2025 и Фондацијата „Атанас Близнакоф“ од САД објавуваат повик за доделување 40 (четириесет) стипендии
за студентска извонредност за редовни студенти запишани на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2023/2024 година.

Висината на стипендијата изнесува 2.500,00 (две илјади и петстотини) американски долари годишно
и се исплатува еднаш годишно на почетокот на студиската година, најчесто октомври.

Кликнете за детали Линк

20 септември 2023 Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2023/2024 прв циклус студии (ВТОР уписен рок)

.

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2023 2024 прв циклус студии (ВТОР уписен рок):
Линк Листа

Кандидатите имаат право на приговор на технички пропусти, т.е. за грешки направени при пресметувањето на бодовите,
најдоцна до 21.09.2023 година, до 10.00 часот.

Кандидатите ги доставуваат приговорите на следната електронска адреса: keti@pmf.ukim.mk

Во предмет (Subject) на електронската пошта,
кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“.

Преземете го образецот за приговор по Прелиминарна ранг-листа
на кандидатите за запишување на прв циклус на студии во учебната 2023/2024 година (втор уписен рок)
Линк Образец

19 септември 2023 Јавен повик за доделување на признанието „Успешни млади“

.

Почитувани, 

Ве известуваме дека во тек е Јавниот повик за доделување на признанието „Успешни млади“
кое го доделува претседателот на Република С. Македонија, Стево Пендаровски.
Признанието се доделува на млади до 35 години кои оствариле значајни постигнувања во следните категории:

1. Најдобар/а млад/а научник/чка во општествените науки;
2. Најдобар/а млад/а научник/чка во хуманистичките науки;
3. Најдобар/а млад/а научник/чка во природно-математичките и техничките науки;
4. Најдобар/а млад/а научник/чка во медицинските науки;
5. Најдобар/а млад/а иноватор/ка;
6. Млад талент (за ученици и ученички од средните училишта);
7. Признание за постигнат особен успех и за афирмација на инклузијата (за млади со попреченост);
8. Најдобар/а млад/а уметник/чка.

Повикот е отворен и трае до 1ви октомври 2023 година. 

Сите останати информации може да се најдат на следниот линк: https://pretsedatel.mk/uspesnimladi22/?fbclid=IwAR1c4OzcZDRwS2YbOYTmbdQ7IsI4qgcxnxcaKvGHdMlnO3p5ywafBSxZo2I

19 септември 2023 Oглас за избор на демонстратори за учебната 2023/2024 година

.

 - Оглас за избор на демонстратори за учебната 2023/2024 година

 - Образец Пријава по оглас за избор на демонстратори

14 септември 2023 КОНКУРС - прв циклус студии / втор уписен рок 2023/2024

.

Драги наши идни студенти, 


Ве потсетуваме дека пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот (link)

секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на  www.upisi.ukim.edu.mk
и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. 

*  УПАТСТВО за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2023/2024 година,
Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје
 Повеќе   

*  СЛОБОДНИ МЕСТА на ПМФ за втор уписен рок во учебна 2023/2024  Повеќе   

*  РОКОВИ за кандидатите кои се пријавуваат на втор уписен рок:  

- 18.9 и 19.9.2023 г. Пријавување на кандидатите со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО 

21.9.2023 г. Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг – листа) 

- 25.9.2023 г. Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг – листа) 

- 26.9.2023 г. Запишување на кандидатите  

* Распоредот на шалтери за прием на документи,
како да стигнете до нив и точната локација на факултетот,
е дадена на следниот линк

11 септември 2023 Ранг-листа на добитници на стипендија 2023 204

.

Во прилог е  Ранг-листата на добитници на стипендија на првите 10 кандидати
на Ранг-листата примени во категоријата редовни студенти во државна квота на Природно - математички факултет - Скопје
во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година во учебната 2023/2024 г.  Повеќе

07 септември 2023 Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (прв уписен рок) за академска 2023/2024

Информации за конечна ранг листа,
термини за упис, потребни документи,
шалтери и локација

Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (прв уписен рок) за академска 2023/2024  
Повеќе

Драги наши студенти ,

 
I. Доставувањето на потребните документи за упис на примените кандидати

ќе се врши во Горната (нова) зграда,
на 12.09.2023 и 13.09.2023 година, од 8-15 часот во просторијата 98/99


II. Распоредот на шалтери за прием на документи,
како да стигнете до нив и точната локација на факултетот,
е дадена на следниот линк


III. Сите информации околу потребните документи за упис се дадени на следниот линк


05 септември 2023 Одговори на Приговори на прелиминарна листа за прв циклус студии (прв уписен рок) 2023/2024

Следете го линкот :

До Конкурсната комисија во предвидениот рок до 04.09.2022г. до 10.00 часот
пристигнаа приговори од вкупно 16 кандидати за технички пропусти по објавената прелиминарна ранг листа
на кандидатите за запишување на прв циклус на студии во учебната 2023/ 2024 година (прв уписен рок). 

Кон приговорите Конкурсната комисијата при Природно-математичкиот факултет го дава следниот одговор: 

Повеќе

04 септември 2023 ОГЛАС за доделување стипендија на редовни студенти запишани на последна година од прв циклус студии

Информации

ОКТА АД-Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) доделува стипендија на редовни студентите кои во учебната 2023/2024 година
првпат се запишуваат на последна година од прв циклус студии на Природно – математички факултет –Скопје,
на една од следните студиски програми:

  • Применета хемија
  • Применета хемија - Аналитичка биохемија 


    Детално на следните линкови:


1. ОГЛАС за доделување стипендија на редовни студенти запишани на последна година од прв циклус студии

2. ПРИЈАВА по оглас за стипендии на редовни студенти запишани на последна година од прв циклус студии од компанијата ОКТА АД - Скопје

Страна 3 од 10, прикажува 20 од вкупно 189 записи ( 41, / 60 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |